Postpy w diabetologii

Regulamin Promocji

 

1.       Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania Promocji „Zdobądź tom 2 książki pt. Cukrzyca pod red. Jacka Sieradzkiego” organizowanej podczas II Konferencji „Postępy w diabetologii”.

2.       Organizatorem Promocji jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80–180), przy ulicy Świętokrzyskiej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266430, REGON 192972553 oraz NIP 583-28-39-187.

3.       Celem Promocji jest szerzenie wiedzy na temat diabetologii wśród lekarzy specjalistów oraz zachęcenie do udziału w II Konferencji „Postępy w diabetologii”.

4.       Aby wziąć udział w Promocji, należy:

·         przyjść na II Konferencję „Postępy w diabetologii” (w piątek i sobotę),

·         poprosić w recepcji konferencyjnej o pieczątkę potwierdzającą obecność (osobno na każdy dzień),

·         odebrać książkę — otrzyma ją pierwsze 35 osób, które w sobotę o godz. 13.30 przyjdą i okażą potwierdzenie obecności na obu dniach Konferencji w recepcji konferencyjnej Via Medica. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody-niespodzianki, które będą rozdawane do wyczerpania zapasów.

5.       Promocja odbędzie się w dniach 28–29 października 2016 roku.

6.       Do Promocji mogą przystąpić wyłącznie uczestnicy II Konferencji „Postępy w diabetologii”, którzy uczestniczyli w obu dniach Konferencji.

7.       Uczestnikami Promocji nie mogą być:

a.       pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe,

b.      pracownicy Sponsora oraz ich osoby najbliższe,

c.       osoby, które są uprawnione w jakiejkolwiek organizacji lub instytucji do podejmowania decyzji lub wpływania na podejmowanie decyzji w zakresie: (i) oficjalnego ustalania cen na produkty Sponsora, (ii) umieszczania produktów Sponsora na liście leków stosowanych przez daną jednostkę, (iii) refundacji produktów Sponsora; (iv) decyzji instytucjonalnych, w tym w ramach zakupów produktów Sponsora w ramach procedury zamówień publicznych, (v) udzielania zgody na rejestrację oraz innych pozwoleń dotyczących produktów Sponsora, (vi) importu/eksportu produktów Sponsora, (vii) udzielania zgód innego rodzaju, rejestracji, pozwoleń dotyczących innych interesów handlowych Sponsora lub wpływania na ich udzielanie.

9.       Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku niewykorzystania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nagroda przepada.

10.   Przystępując do Promocji, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji oraz identyfikacji uczestników, wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. 101.926, z późn. zm.).

11.   Uczestnik Promocji ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

12.   Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Promocji. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

13.   Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu pod adresem http://www.postepywdiabeto.viamedica.pl/.

 

 

Zarejestruj się

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl
Copyright © 2016 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica